Ocena brak

Analiza finansowa - wskaźniki.

Autor /Joanna Dodano /08.04.2011

 

Narzędziem analizy finansowych , umożliwiającym skierowanie uwagi bezpośrednio na relacje między różnymi pozycjami sprawozdań finansowych, są wskaźniki finansowe.

Wskaźniki, chociaż same w sobie nie dają pełnego obrazu dokonań przedsiębiorstwa i jego finansowej kondycji, to jednak pomagają uzyskać jaśniejszy jego obraz.

Mogą one ponad to wskazywać na obszary i pozycje , które należy przeanalizować z większą dokładnością.

Ponieważ jednak wskaźniki mogą powiedzieć tylko, co się zdarzyło, ale nie powiedzą dlaczego to się zdarzyło, trzeba poddać analizie również czynniki i dane pozafinansowe.

Analiza wskaźnikowa jest jedną z wielu technik używanych przy planowaniu i kontroli finansów przedsiębiorstwa. Nie należy jej stosować w oderwaniu od innych , ale w połączeniu z innymi technikami.

 

Wskaźniki dostarczają użytecznych informacji na temat:

  • Zyskowności i zwrotności;

  • Płynności;

  • Obsługi i wspomaganie długiem;

  • Inwestycji akcjonariuszy.

Międzynarodowe porównania wskaźników są szczególnie przydatne do identyfikacji trendów zmian zachodzących w przedsiębiorstwie.

 

Podobne prace

Do góry