Ocena brak

Analiza elementarnych pojęć pedagogiki społecznej - Wychowanie równoległe

Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011

a) Termin ten wprowadził R. Wroczyński, określając go jako ,,szeroki strumień wpływów wychowawczych oddziałujących na młodą generację poza szkołą”. ,,Wychowanie równoległe” jest jego zdaniem pojęciem szerszym od ,, wychowania pozaszkolnego”. Dostrzega także znaczenie tego pojęcia w kontekście edukacji permanentnej, której poświęca wiele uwagi. Wyjaśnia to tym, że człowiek ulega wpływom tych samych instytucji funkcjonujących poza szkołą w różnych fazach swego rozwoju aż do późnej starości

b) Koncepcje wychowania równoległego rozwija w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych E. Trempała wraz z zespołem pracowników WSP w Bydgoszczy i innych ośrodków naukowych. W miejsce ,,wychowania równoległego” używa określenia    ,, edukacja równoległa” i definiuje ją w znaczeniu węższym i szerszym. W pierwszym znaczeniu edukacja równoległa to kształcenie i wychowanie pozaszkolne realizowane w placówkach pozaszkolnych i obejmuje część dzieci i młodzieży. Natomiast w znaczeniu szerszym to ,, całokształt wpływów i oddziaływań zarówno planowych, jak i samorzutnych na dzieci, młodzież i dorosłych w różnych dziedzinach ich życia i działalności w warunkach pozaszkolnych

Podobne prace

Do góry