Ocena brak

Analiza elementarnych pojęć pedagogiki społecznej - Termin siły społeczne

Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011

a) H. Radlińska prowadza ww. pojęcie do uzdolnień i cech jednostek i grup społecznych, wyrażających się lub mogących się wyrazić w jakiejkolwiek dziedzinie aktywności. Pedagogika społeczna, zdaniem autorki, interesuje się rolą jednostek ( grup) silnych, zdolnych do pracy w środowisku, jak i słabych , które trzeba wzmocnić i inspirować, a także wspomagać. Wspomaganie polega na usuwaniu przeszkód hamujących ich rozwój, dostarczaniu bodźców rozwojowych, udostępnianiu dorobku kulturalnego.

b) A. Kamiński wyróżnia siły jednostkowe i siły zbiorowe ( dynamiczne grupy społeczne, wzorcowe instytucje, ruchy społeczne)

c) I. Lepalczyk i E. Murynowicz- Hetka zauważają że inicjatywa uruchomienia sił społecznych należy do instytucji działających w środowisku lokalnym. Instytucjonalizacja życia społecznego jako charakterystyczna cecha współczesności ,, sprawia, iż siły jednostkowe rosną wraz z rozwojem sił zbiorowych, nikną, niszczeją, gdy grupy społeczne, ruchy społeczne, placówki i instytucje ulegają patologizacji czy po prostu tylko zahamowaniu ulega ich prawidłowe funkcjonowanie

d) Według B. Smolińskiej- Theiss siły społeczne dynamizują życie w środowisku, ukierunkowane są na przekazywanie i rozwijanie wartości, takich jak: dobro, prawda, piękno, demokracja, sprawiedliwość, równość- stanowią siłę zdolną jednoczyć ludzi i uzewnętrzniać się w ich działaniu

Podobne prace

Do góry