Ocena brak

Analiza elementarnych pojęć pedagogiki społecznej - Pojęcie diagnoza społeczna

Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011

a) H. Radlińska przyjęła z medycyny za pośrednictwem języka pracy społecznej ( Mary Richmond) pojęcie diagnoza społeczna i wprowadziła je do teorii pracy socjalnej i kulturalnej. Za przedmiot diagnozy społecznej uznała: potrzeby psychiczne i społeczne ( socjalne, wychowawcze, opiekuńcze). Szczegółową problematykę diagnozy społecznej stanowią takie zjawiska, jak: sieroctwo, przyczyny powodzeń i niepowodzeń szkolnych, potrzeby kulturalne w środowisku lokalnym. W diagnozie wyodrębnia się stwierdzenie cech danego stanu oraz analizę i wnioskowanie.

b) Według A. Kamińskiego określenie diagnozy jako społecznej oznacza ukierunkowanie rozpoznania losów jednostek na tle społecznych uwarunkowań, tworzonych przede wszystkim przez rodzinę, szkołę, miejsce pracy, środowisko sąsiedzkie. Może też diagnoza społeczna odnosić się do badania grup społecznych czy społeczności lokalnych

c) E. Mazurkiewicz używa określenia diagnoza środowiskowa, której zakres jest zbliżony do wyżej scharakteryzowanego terminu. Przewiduje w niej diagnozę psychologiczną jednostki oraz diagnozę takich czynników środowiskowych, jak: środowisko materialne ( łącznie z przyrodą), wzory osobowe, organizacja życia.

d) S. Kawula wprowadza diagnozę I- diagnoze stanu określonego wycinka rzeczywistości i diagnozę II- sprawdzającą określone efekty i skuteczność planowanej działalności.

Podobne prace

Do góry