Ocena brak

Analiza elementarnych pojęć pedagogiki społecznej - Kompensacja społeczna

Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011

a) O istocie i funkcjach kompensacji społecznej H. Radlińska tak pisze: jest to: celowe wyrównywanie braków, uzupełnianie niepomyślnych sytuacji osobistej czy grupowej, stwarzanie warunków życia uznawanych za normalne. W subiektywne środowisko upośledzone wprowadza wartość środowiska obiektywnego. Wzmacnia słabych pomocą silnych, przy braku lub zerwaniu istniejących więzi zadzierzguje nowe. Kompensacja społeczna, działając z zewnątrz, spożytkowuje i wspomaga zjawiska samorzutnej kompensacji psychologicznej jednostek, poddając im treść społeczną i zapobiegając nadkompensacji ( przerostowi cech wyrównujących)1.

b) Do sytuacji eksponujących funkcję kompensacyjną A. Kamiński zalicza: rodzinę zastępczą lub opiekuńczą (stanowiący dla młodzieży ,,drugi dom”), kuratora sądowego ( dla dziecka wykolejającego się, któremu rodzice nie mogą zapewnić właściwej opieki ), dom rencisty (dla osób starszych, osamotnionych ). Ważne jest, jak podkreśla, aby w instytucjach tych był nawiązywany kontakt psychiczny z jednostką lub grupą, aby odwołując się do mocnych stron osobowości uruchomić równocześnie autokompensację.

Współcześnie kojarzone są z pojęciem kompensacji społecznej dwa inne pojęcia: rehabilitacja i rewalidacja.

Podobne prace

Do góry