Ocena brak

Analiza danych przez pożyczkodawcę

Autor /Joanna Dodano /08.04.2011

 

Należy wiedzieć przedstawiając dane kredytodawcy, czego będzie on poszukiwał w rachunkach i zamierzeniach prezentowanych przez klienta wnioskującego o udzielenie pożyczki. Podstawowym celem analizy kredytowej jest dokonania oceny zdolności klienta do spłacenia odsetek i rat kapitałowych długu.

Analizy będą badać grupy wskaźników:

 • Rentowność

 • Płynność

 • Wspomaganie długiem

 

Rentowność (zyskowność)

Analiza rentowności stosowana będzie przez analityków do oceny zdolności przedsiębiorstwa w zakresie generowania gotówki. Dostarczy też ona informacji na temat skuteczności lub innych aspektów strategii, jaką przedsiębiorstwo zamierz wdrażać i ułatwiać analitykom – kredytodawcy wyrobienie sobie niezależnego osądu na temat ograniczeń kompetencyjnych kierownictwa przedsiębiorstwa.

Główne wskaźniki rentowności:

 • Zysk brutto

 • Zysk netto

 • Zysk przed opodatkowaniem

 • Zysk operacyjny

 • Stopa zwrotu kapitału zaangażowanego

 • Rotacje aktywów netto (obrót aktywów netto)

 

Płynność

Przy ocenianiu płynności przedsiębiorstwa analitycy zechcą ustalić czy jego zdolność w zakresie generowania gotówki wyrażona wskaźnikami zyskowności skrystalizowała się w środkach płynnych czy też została wchłonięta przez inne aktywa.

Wskaźnikami określającymi płynność będą:

 • Wskaźnik płynności bieżącej

 • Wskaźnik podwyższonej płynności

 • Okres inkasa, okres zapasów

 • Okres płatności

 

Wspomaganie długiem

Przy ocenianiu stopnia wspomagania przedsiębiorstwa długiem pożyczkodawca zechce dokonać pomiaru ryzyka finansowego, a zwłaszcza tego, które jest związane z jego własnym udziałem w strukturze kapitału kredytodawcy, kredytodawców.

Głównymi wskaźnikami wspomagania długiem są:

 • Wskaźnik zadłużenia całkowitego

 • Wskaźnik wspomagania długiem bankowym

 • Wskaźnik dźwigni finansowej

 • Pokrycie odsetek zyskiem

 • Cash flow (płynność gotówkowa)

 

Jaki jest akceptowalny poziom wspomagania długiem?

Poziom wspomagania długiem akceptowalny z punktu widzenia pożyczkodawcy jest w odniesieniu do różnych przedsiębiorstw inny i silnie uzależniony od postrzegania przez kredytodawcę zdolności przedsiębiorstwa do generowania gotówki oraz ryzyka związanego z jego działalnością.

Do góry