Ocena brak

Analiza atrakcyjności sektora oparta na metodzie Portera

Autor /kaskader Dodano /22.03.2011

Podstawą jest tutaj lista pytań, odpowiedzi na które dają ogólną ocenę atrakcyjności ba­danego sektora. Pozwalają one także sporządzić zestaw szans i zagrożeń. Poniżej przedstawiona jest wspomniana lista zagadnień:

  • ilu konkurentów jest wewnątrz sektora i jakie są ich udziały;

  • jakie istnieją grupy strategiczne i jakie przedsiębiorstwa w nich występują;

  • jakie grupy dostawców istnieją w danym sektorze, jaka jest ich koncentracja;

  • jakie grupy odbiorców mają wpływ na dane przedsiębiorstwo;

  • jak duża jest groźba pojawienia się nowych producentów w obliczu wcześniej osza­cowanych barier wejścia, rentowności sektora oraz fazy cyklu życia w jakiej się dany sektor znajduje;

  • jak duża jest groźba pojawienia się substytutów i jakie to są lub będą substytuty.

Podobne prace

Do góry