Ocena brak

Analityczna teoria C. G. Junga

Autor /Poldek Dodano /05.07.2011

1). Uwarunkowania teorii analitycznej Junga (wpływy naukowe)

Jung był współpracownikiem Freuda, ale patrzył on na człowieka pod innym kątem. Był on synem pastora, wychowywał się w rodzinie religijnej i mistycznej. Jego poszukiwania były międzykulturowe i sięgały do kultury oraz filozofii wschodu. U niego struktura psychiki składa się z kilku systemów, które są ze sobą powiązane. Jung rozwinął freudowskie pojęcie nieświadomości przyjmując dodatkowo istnienie podświadomości zbiorowej. Jung zakładał, że ludzki umysł dziedziczy pamięć doświadczeń przodków, tak jak ciało dziedziczy struktury biologiczne. Treści nieświadomości zbiorowej nie są nam dostępne bezpośrednio, ujawniają się jednak w kreowanych w danym kręgu kulturowym mitach czy artystycznych symbolach. Podświadomość zbiorowa składa się z archetypów, uniwersalnych dla ludzi i ciągle ujawniających się w symbolach religijnych, artystycznych, literackich. Libido ma dla Junga naturę bardziej duchową niż – jak to przyjmował Freud – czysto seksualną.

Podobne prace

Do góry