Ocena brak

AMYRAUT MOYSE

Autor /Kilian Dodano /22.05.2012

ur. 1596 w Bourgueil k. Tours, zm. 8 11664 w Saumur, Franc, teolog kalwiński. Był pastorem w Maine i Saumur, od 1633 prof, teologii w Saumur; 1634 wydał poświęcony problematyce przeznaczenia Traité de la prédestination, w którym odstąpił od zasad głoszonych przez Kalwina, podkreślając mor. prawo wolności człowieka;

wywołało to sprzeciw teologów kalwińskich; mimo to synod w Loudon 1659-60 zlecił A. opracowanie autorytatywnego wyd. La discipline des Eglises; po synodzie w Charenton 1631 A. przedstawił Ludwikowi XIII skargi hugenotów na łamanie odnoszących się do nich zarządzeń król.;

występował w sprawie zjednoczenia innowierców franc, i pokoju rel., polemizował z arminia-nami (-> arminianizm) ; pozostawił prace głównie z zakresu dogmatyki i egzegezy.

 

CE. Saigey, Moyse A., sa vie et ses écrits, Str 1849; E. Bioesch, Geschichte der Schweizerischenreformierten Kirchen, Bn 1898, I 485-500; H.E. Weber, Reformation, Orthodoxie und Rationalismus, Gü 1951, II 128-136; B.G. An-strong, Calvinism and the A. Heresy. Protestant Scholasticism and Humanism in Seventeenth-Century, Madison 1969.

Podobne prace

Do góry