Ocena brak

AMRAFEL

Autor /Kilian Dodano /22.05.2012

(hebr. 'Amrafel, LXX Amarfal), Król Szinearu, jeden u uczestników wojennej wyprawy na miasta palest, królów mezopotamskich, którzy uprowadzili m. in. Lota, bratanka Abrahama (Rdz 14,1. 9).

Brak danych pozabiblijnych uniemożliwia ustalenie chronologii oraz identyfikację A. z którąś z postaci hist.; dawna interpretacja E. Schradera, jakoby chodziło o - Hammurabiego, króla babil., nie jest pewna, gdyż teksty z -> Mari wymieniają kilka postaci noszących imię Hammurabi;

bardzo prawdopodobna jest transkrypcja imienia A. podana przez LXX: Amurru-apil, Amer-pi-el lub Amut-pi-el, jednak i w tym wypadku nie uzyskuje się żadnych przesłanek do rozstrzygnięcia kwestii chronologicznej A., gdyż są to popularne na staroż. Wschodzie imiona bądź teoforyczne określenia monarchów.

 

W. Gronkowski, Współczesność Abrahama z Hammurabim, Pz 1937; A. Clamer, Genèse, PClBib, P 1953, I 1, 248-249; Ch.F. Jean, DBS III 1379.

Do góry