Ocena brak

AMORYCI, amoraici

Autor /Kilian Dodano /22.05.2012

(aram. 'amora mówca, tłumacz), Pierwotnie tłumacze wykładów uczonych żyd. z języka hebr. na aram., natomiast od śmierci rabbiego Judy Hanasi (219) aż do ukończenia -> Talmudu babil, (koniec V w.) nazwa uczonych żyd. zajmujących się wyjaśnianiem przepisów —> Miszny, ich komentowaniem oraz przystosowywaniem do zmieniających się okoliczności, w przeciwieństwie do działających wcześniej tannaitów, którzy w oparciu o samą Biblię przepisy te tworzyli.

Zależnie od miejsca działalności rozróżnia się a. palestyńską (5 generacji uczonych) i babilońską (7 generacji). Spośród a. babilońskich do sławniejszych należą Chanina bar Chama, Simon Resz Lakisz oraz Jozue ben Lewi, który uczył Oryge-nesa języka hebr. i egzegezy bibl.; z palest. Eleasar ben Pedat i Simon ben Abba.

W IV w. przewagę zaczęli zdobywać a. palestyńscy, gdyż babilońscy mieli trudności językowe w interpretacji Miszny, co stało się w ich środowisku powodem długich i drobiazgowych dyskusji; dlatego mówiono o nich z ironią, że przeprowadzają wielbłąda przez ucho igielne.

 

G. Karpeles, Geschichte der jüdischen Literatur, B 19092; H.L. Strack, Einleitung in Talmud und Midrasch, Mn 1921s, 135-149; S.A. Todos, JüdLex I 281-284; D. J. Bornstein, EJud II 631-686.

Podobne prace

Do góry