Ocena brak

Amortyzacja jednostkowa

Autor /marisa Dodano /02.04.2011

 

Amortyzacja jednostkowametoda oparta na liczbie usług wykonywanych, obliczana jako iloraz wartości do zamortyzowania i czasu życia środka trwałego, aby obliczyć wartość amortyzacji należy obliczyć iloczyn amortyzacji jednostkowej i rzeczywistego wykorzystania środka trwałego

Podobne prace

Do góry