Ocena brak

AMORALIZM - Wynikły z absolutyzowania róznych dziedzin życia

Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012

Rozbicie klasycznego
zwiazku miedzy verum, bonum i pulchrum zaowocowało w nowozytnosci
autonomia i zabsolutyzowaniem poszczególnych dziedzin zycia ludzkiego oraz
oderwaniem ich od moralnosci.

A. w dziedzinie polityki głosił N. Machiavelli, przyznajac panstwu i polityce
prawo działania poza wszelka odpowiedzialnoscia moralna czy religijna. Bliski
temu jest a. ekonomizmu, którego poczatku mozna sie dopatrywac w koncepcji
homo oeconomicus J. S. Milla i sledzic go w róznych szkołach ekonomicznych,
w których dobra ekonomiczne były stawiane jako niezalezne albo jako nadrzedne
wobec dóbr moralnych. Dazenie do tych dóbr wiazano z egoizmem,
hedonizmem lub róznymi formami utylitaryzmu.

A. estetyczny wywodzi sie z zerwania zwiazków miedzy wartosciami
estetycznymi i moralnymi. Przyznaje sie całkowita niezaleznosc wartosciom
estetycznym wobec wartosci moralnych, a nawet dobro moralne sprowadza sie
do emocjonalnych przezyc estetycznych.

Podobne prace

Do góry