Ocena brak

Amerykański model kontroli konstytucyjności prawa

Autor /Honorat Dodano /12.12.2011

Cechy charakterystyczne dla tego typu kontroli to:

  • Powierzenie jej sprawowania niezawisłym sądom. Kontrola ma charakter zdekoncentrowany, tzn. prawo jej sprawowania przysługuje każdemu sądowi powszechnemu w związku z rozpatrywaną przezeń sprawą.

  • Uniwersalność kontroli w sensie przedmiotowym (podlegają jej wszystkie akty normatywne i działania urzędowe podjęte na wszystkich szczeblach sprawowania władzy).

  • Konkretność kontroli, czyli sprawowanie jej przy okazji rozpatrywania przez sąd indywidualnej sprawy wówczas, gdy jedna ze stron podniesie zarzut niekonstytucyjności wobec aktu, który ma stanowić podstawę sądowego rozstrzygnięcia.

  • Względność orzeczenia sądu o niekonstytucyjności – rozstrzygnięcie sądowe jest obowiązujące w konkretnej sprawie, która jest przedmiotem orzeczenia. Sądowe orzeczenie o niekonstytucyjności nie powoduje więc skutku w postaci nieważności zakwestionowanej normy prawnej.

  • Jedynie orzeczenia Sądu Najwyższego mimo że również dotyczą konkretnej sprawy, w praktyce są uważane za precedensy, i jako takie traktowane są przez sądy niższej instancji jako wiążące. SN nie jest jednak związany własnym orzecznictwem, co pozwala mu w istotny i elastyczny sposób wpływać na aktualną interpretację konstytucji.

Podobne prace

Do góry