Ocena brak

ALTMARK - okręt

Autor /tiptop Dodano /21.02.2011

Niemiecki okręt dostawczy, zao­patrujący w paliwo i materiały wojenne pancernik *Admiral Graf Spee, gdy ten działał na południo­wym Atlantyku i Oceanie Indyj­skim. W nocy z 15 na 16 lutego 1940 r. wszedł na wody terytorialne Norwegii, do Jóssenfjordu, gdzie odnalazł go brytyjski niszczyciel Cossack. Kpt. Philip L. *Vian, do­wódca jednostki brytyjskiej, wie­dział, że na pokładzie niemieckiego tankowca znajdują się alianccy ma­rynarze schwytani w czasie rajdów pancernika. Zażądał od dowódcy norweskiego torpedowca, strzegą­cego wejścia do fiordu, prawa prze­kroczenia granicy norweskich wód i przeszukania niemieckiego okrętu. Akcję popierał pierwszy lord Admi­ralicj i Winston Churchill i kpt. Vian mógł zlekceważyć protesty dowód­cy norweskiej jednostki, argumen­tującego, że Altmark nie jest uzbro­jony i znajduje się na wodach tery­torialnych neutralnego państwa. Brytyjska grupa abordażowa wdar­ła się na pokład A Itmarka i uwolni­ła 303 jeńców. Rząd norweski zło­żył protest. Zwolniony przez Brytyjczyków Alt­mark, przemianowany na Ucker-mark, nadal pełnił funkcję statku za­opatrzeniowego. Zatonął w wyniku eksplozj i 30 listopada 1942 r. w Jo­kohamie.

Podobne prace

Do góry