Ocena brak

Alokacja zasobów

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.09.2011

Charakterystyka

Alokacja zasobów w gospodarce rozumiana jest przez wykaz lub wyczerpujący opis tego, co kto robi oraz kto co dostaje. Zakres możliwości alokacyjnych jest zależny od stanu techniki i wielkości zasobów w gospodarce. ostateczna wartośc alokacji zależna jest od gustów klienta, które decydują, jak ludzie oceniają to, co otrzymują.


Alokacji na rynkach

Alokacja zasobów jest zależna od rodzaju struktury rynku, na którym dany zasób występuje. Rozróżniamy następujące struktury:

  • konkurencyjny - jest to rodzaj rynku na którym alokacja jest ustalana poprzez mechanizmy rynkowe tj. popyt i podaż. Cena danego dobra jest ustalana przez przecięcie krzywych popytu i podaży, zostaje określony poziom cen i ilości danego dobra, na które jest zapotrzebowanie. Na rynku tym dany zasób jest najlepiej rozdysponowany.
  • monopol różnicujący ceny - monopolista posiadający dany zasób jest w stanie sprzedać go po różnych cenach, może do tego wykorzystać np. aukcje.
  • monopol - monopolista określa cenę danego, która maksymalizuje jego zysk. Cena takiego zasobu jest zazwyczaj zdecydowania wyższa niż na rynku konkurencyjnym. Może on sztucznie regulować podaż i ograniczać dostępność danego zasobu co prowadzi do nieefektywności rynku.
  • regulowany - cena jest odgórnie ustalana przez np. rząd. Zakładamy, że zasób jest ograniczony ilościowo i regulator określa cenę poniżej ceny rynkowej, co powoduje, że na dany zasób jest duży popyt i występuję nadwyżka popytu na podażą. Skutkiem takiej sytuacji jest to, że dostawca zarabia mniej niż gdyby cena ustalana na rynku konkurencyjnym i nie osiąga maksymalnego możliwego zysku. Osoby które chcą nabyć dane dobro, mogą go nie nabyć nawet posiadając wystarczającą ilość środków. A co w konsekwencji prowadzi do sytuacji w której rynek staje się nieefektywny.
</div>

Alokacja efektywna

Alokacja efektywna w sensie Pareto|Pareta. Jest to jedno z ważniejszych pojęć w ekonomii. Alokacja efektywna w sensie Pareta może być opisana jako takie rozmieszczenie, przy którym:

  • nie ma sposobu na poprawę sytuacji wszystkich osób zaangażowanych w proces wymiany; albo
  • nie ma sposobu poprawy sytuacji którejś z osób, bez pogarszania sytuacji kogoś innego; albo
  • wszystkie z wymiany zostały wyczerpane; albo
  • nie ma możliwości wzajemnie korzystnej wymiany.
Czyli danego zbioru gustów konsumentów, zasobów produkcyjnych i techniki alokacjw jest efektywna w sensie Pareta, jeśli niemożliwe jest przejście do innej alokacji, która polepszyłaby położenie niektórych osób bez szkody dla innych.


Bilbiografia

Podobne prace

Do góry