Ocena brak

ALLO ERNEST BERNARD OP

Autor /Nosislaw Dodano /22.05.2012

ur. 5 II 1873 w Quintin, zm. 19 I 1945 w Le Saulchoir, Franc, dogmatyk i biblista. Był 1900-03 prof, dogmatyki w seminarium syro-chaldejskim w Mosulu (Irak);

1903-05 studiował w Ecole Biblique w Jerozolimie; od 1905 wykładał egzegezę Pisma św. na uniw. we Fryburgu szwajcarskim; 1922-23 był rektorem tegoż uniw., a 1930 objął utworzoną dzięki jego staraniom katedrę historii religii i misjologii; od 1941 był konsultorem Pap. Komisji Biblijnej.

Ważniejsze jego prace to: komentarze do Apokalipsy (P 1921) i do Listów do Koryntian (I-II, P 1935-37), Paul, apôtre de Jésus--Christ (P 1942), Evangile et évangélistes (P 1944), L'Evangile spirituel de S. Jean (P 1945); wykazywał w nich oryginalność i wyższość objawienia chrzęść, w stosunku do współcz. mu kultów pogańskich.

 

Ph.H. Menoud, U père Ernest Bernard /L.RTP 33 (1945) 152154; A. Duval, Catholicisme I 341.

Podobne prace

Do góry