Ocena brak

Alkoholizm - Rodzaje alkoholizmu

Autor /Sergiusz Dodano /04.10.2011

Najbardziej znany był podział na alkoholizm nałogowy i chroniczny (przewlekły). Przez ten pierwszy rozumiano stan uzależnienia, przez drugi - zmiany psychiczne i społeczne.

Obecnie najczęściej stosuje się podział na:

1. Epizodyczne picie nadmierne.

2. Nawykowe picie nadmierne.

3. Nałóg alkoholowy.

4. Alkoholizm inny i nieokreślony.

Popularny jest podział według Jellinka:

1. Alfa alkoholizm: picie dla uzyskania odprężenia przy zachowaniu kontroli.

2. Beta alkoholizm: picie powodujące już zmiany somatyczne.

3. Gamma alkoholizm: uzależnienie fizyczne i psychiczne, zaburzenia osobowości i zachowania, utrata kontroli.

4. Delta alkoholizm: inne odmiany choroby alkoholowej.

5. Epsilon alkoholizm: picie okresowe - dipsomania.

A. Kępiński wyróżnia kilka typów picia alkoholu: neurasteniczny, kontaktywny, dionizyjski, heroiczny i samobójczy. Nadużywanie alkoholu może prowadzić również do psychoz.

Podobne prace

Do góry