Ocena brak

Alkiny

Autor /Bernard Dodano /21.09.2011

-są to węglowodory nienasycone posiadające przynajmniej jedno wiązanie potrójne

ACETYLEN (etyn)

1. BUDOWA

CH ≡ CH C2H2

Hybrydyzacja typu sp

Wiązania typu π (pi) i δ (sigma)

CzΉsteczka ma układ liniowy

2. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

- gaz

- bezbarwny

3. WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE

- palny w powietrzu do sadzy, w czystym tlenie do CO2

- reaktywny- odbarwia KmnO4 i Br2 aq

- ulega reakcji addycji z fluorowcami, H2, HX ( X-CL, F, Br, I)

H H

H - C ≡ C - H + HCl → > C = C <

H H

Reguła Markownikowa- w reakcjach przyłączania związków typu HX ( gdzie X to Cl, Br, I, F, OH) do wiązania potrójnego wodór przyłącza się do atomu węgla, przy którym bezpośredni znajduje się najwięcej wodorów

- ulega polimeryzacji

4. OTRZYMYWANIE

a) reakcja karbidu z wodą  w otoczeniu alkoholowym

CaC2 + 2H2O → H - C ≡ C - H + Ca(OH)2

b) z metanu

~1800˚ C

2CH4 → H - C ≡ C - H↑ + 3H2↑

5. HOMOLOGI

- alkiny są homologami, tzn. różnią się od siebie przynajmniej o jedną grupę CH2

np. etyn i propyn

H

|

H - C ≡ C - H i H - C ≡ C - C - H

|

H

Podobne prace

Do góry