Ocena brak

Alkany

Autor /Bernard Dodano /20.09.2011

ALKANY: CnH2n+2

Wł. fizyczne

*stan skupienia:

od C1 do C4 – gazy, od C5 do C16 - ciecze

od C17 - ciała stałe

*substancje łatwopalne

*nie rozpuszczają się w wodzie

*ze wzrostem łańcucha wzrasta temp wrzenia i topnienia

Wł. chemiczne:

*wiązania atomowe spolaryzowane

*orbitale w stanie wzbudzonym mają stan hybrydyzacji sp3

*mało aktywne chemicznie

*parafiny

*ulegają spalaniu

CH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O + Q (wydziela się na sposób ciepła)

2CH4 + O2 -> 2CO + 4H2-> (dla innych alkanów: CO + H2O)

CH4 + O2 -> C + 2H2O (produkcja gumy)

*alkany reagują z fluorowcami dając odpowiednie reakcje podstawienia (łańcuchowa reakcja wolnorodnikowa)

CH3Cl + Cl2 -> CH2Cl2 + HCl

CH2Cl2 + Cl2 -> CHCl3 + HCl chlorofor

CHCl3 + Cl2 -> CCl4 + HCl

Reakcje charakterystyczne dla alkanów i cykloalkanów: reakcja podstawienia polega na tym, że w miejsce atomu wodoru podstawiamy 1 atom fluorowca. Powstaje 1 atom cząst fluoropochodnej i 1 cząst fluorowcowodoru

Podobne prace

Do góry