Ocena brak

ALIANSE STRATEGICZNE W POLSCE

Autor /Lauren Dodano /20.04.2011

 

Biorąc pod uwagę rozwój polskiej gospodarki w latach 90-tych nasuwa się refleksja, że zbyt wcześnie jest mówić o wielkich aliansach strategicznych podobnych do tych, które mają miejsce pomiędzy wielkimi korporacjami na świecie w ramach powszechnie postępującej globalizacji.

W warunkach polskich można wyróżnić następujące formy aliansów strategicznych:
 1. spółki joint ventures

 2. konsorcja przedsiębiorstw

 3. związki kupujący-sprzedawca (JIT)

 4. wspólne prace B+R

 5. wspólny dostęp do technologii i rynków

 6. umowy marketingowe

 7. umowy licencyjne

 8. franchising

Podczas, gdy tworzenie spółek typu joint ventures stało się popularną formą zaangażowania kapitału zagranicznego w Polsce, alianse kapitałowe nie są upowszechnioną formą porozumień strategicznych z partnerami zachodnimi. Inwestorzy zagraniczni zamiast wykupywania mniejszościowych udziałów w polskich firmach, wobec dużej atrakcyjności inwestycyjnej polskiej gospodarki i malejącego ryzyka inwestycyjnego, wolą przejmować pakiety kontrolne. Alianse z firmami zagranicznymi mają miejsce jako etap przechodni przed zakupem pakietów kontrolnych akcji. Sztandarowym przykładem jest prywatyzacja firmy PLL LOT, w której początkowo inwestor zagraniczny przejmie 10% akcji i w następnych latach będzie zwiększał swe udziały.

 

Jeśli do aliansu strategicznego dochodzi w Polsce to dyrekcja firmy powinna dążyć do:

 • zminimalizowania ryzyka transakcji postrzeganego przez inwestora zagranicznego. Dobrze jest dysponować stosownymi gwarancjami.

 • Jak najkorzystniejszego udokumentowania przyszłości finansowej firmy.

 • Zaprezentowania dokumentów finansowych firmy w formie zrozumiałej przez partnera zagranicznego.

Po skrupulatnym przygotowaniu powyższych dokumentów warto znaleźć kilku potencjalnych inwestorów w celu wynegocjowania najlepszego porozumienia.

 

Motywy tworzenia aliansów strategicznych na świecie są odmienne od tych, jakimi kierują się firmy działające w Polsce. O aliansach w skali globalnej często decyduje czynnik technologiczny. W Polsce natomiast podstawowym celem jest sprowadzenie do kraju nowej technologii i kapitału w celu podniesienia pozycji konkurencyjnej wobec rodzimych i zachodnich konkurentów. Ze strony inwestorów zagranicznych motywem aliansów jest wejście z ograniczonym ryzykiem na polski rynek, z ewentualną możliwością zwiększenia udziału w rynku i poznanie lokalnych warunków przed podjęciem decyzji o wykupie strategicznego pakietu. Na niekorzyść dla polskiej strony, często porozumienia z partnerami zagranicznymi przybierają formy aliansu niesymetrycznego (zawierające go przedsiębiorstwa mają nierówne potencjały ekonomiczne, techniczne i organizacyjne) i często kończą się przejęciem większościowych udziałów przez zagranicznego partnera.

 

W Polsce znaczenie strategicznej współpracy między przedsiębiorstwami jest relatywnie mniejsze niż w krajach najbardziej rozwiniętych. Biorąc pod uwagę trendy makroekonomiczne w światowej gospodarce, a zwłaszcza wzrost znaczenia globalizacji i gwałtowność postępu naukowo-technicznego, należy się spodziewać w dłuższej perspektywie zwiększenia dynamiki tworzenia aliansów strategicznych w kilku ważnych sektorach polskiej gospodarki (np. telekomunikacja, przemysł zbrojeniowy, transport lotniczy, przemysł farmaceutyczny).

 

Podobne prace

Do góry