Ocena brak

ALEPPO

Autor /Nosislaw Dodano /21.05.2012

Arab. Haleb (1941), dawna~> Beroea, miasto w pn.-zach. Syrii, adm. ośrodek prow. Haleb, 563000 mieszk. (1965), w tym 30% chrześcijan; stolica 5 bpów kat. i 3 niekatolickich.

Pod wpływem monofizytyzmu i późniejszych herezji chrzęść, mieszkańcy A. podzielili się wyznaniowo na melchitów (wyznający prawowierną naukę) oraz jakobitów (mono-fizyci), z których 727 wyodrębnili się maronici (—> mono-teleci). Każda z tych grup miała w A. własnego bpa.

W XI w. w wyniku schizmy wsch. Kościół melchicki oderwał się od Rzymu, a w A. osiedliła się znaczna grupa ormian z własnym bpem. Od 1625-26 misje prowadzą tutaj kapucyni, jezuici, karmelici.

Dzięki ich pracy już w XVII w. poszczególni bpi nawiązali łączność ze Stolicą Apost., a z biegiem czasu w A. papież erygował kat. bpstwa unijne dla poszczególnych rytów; 1760 dla katolików obrządku łac. utworzono wikariat apostolski.

1. Archidiec. dla katolików melchitów, utworzona w VI w. (od 1790— metropolia); zajmuje 30000 km2 i liczy I min mieszk., w tym 15000 katolików, 11 parafii, 18 księży diec. i 3 zak., 2 domy zak. męskie, 7 zakonników, 5 domów zak. żeńskich, 27 sióstr.

2. Archidiec. dla katolików obrządku syr. od 1862; (od 18 I 1659 diec, 1662-1702 rezydencja patriarchy tego obrządku); zajmuje 6762 km2 i liczy 1,6 min mieszk., w tym 8500 katolików, 3 parafie, 5 księży.

3. Archidiec. dla katolików maronitów, eryg. 1638; zajmuje 75000 km2 i liczy 1,6 min mieszk., w tym 2725 katolików, 4 parafie, 7 księży.

4. Archidiec. dla katolików ormian, eryg. 1710 jako diec, od 3 II 1899 archidiec; zajmuje 122 000 km2 i liczy 1,6 min mieszk., w tym 18000 katolików, 4 parafie, 11 księży diec. i 4 zak., 2 domy zak. męskie i 3 żeńskie, 14 sióstr.

5. Diec. dla katolików Chaldejczyków, sufragania patriarchatu Babilonia Chaldejska (Irak), eryg. 28 VI 1957; zajmuje 1895 km2, liczy 4 min mieszk., w tym 9000 katolików, 8 parafii, 10 księży diec. i 6 zakonnych.

6. Wikariat apost. dla katolików obrządku łac, utworzony 18 IV 1760, 1774-1817 wakował; 1953 z terytorium Libanu utworzono osobny wikariat apost. Bejrutu; obecnie wikariat apost. A. obejmuje Syrię; rezydencją wikariusza apost. jest Damaszek; zajmuje 185180 km2 i liczy 6 min mieszk., w tym 143000 katolików, 12 parafii, 26 księży zak., 17 domów zak. męskich, 40 zakonników, 33 domy zak. żeńskie, 222 siostry.

7. Biskupstwa niekatolickie: gr.-prawosł., ormiańskie, jakobickie.

 

C. Karalevsky, F. Tournebize, DHGE II 101-129; I. Ortiz de Urbino i in., ECat I 749-751; Le catholicisme à A. au XVII' siècle. Et 134(1913) 351-352; W. de Vries, Dreihundert Jahre syrisch-katholischen Hierarchie, OKS 5(1956) 137-157; tenże, Rom und Patriarchate des Ostens, Fr 1963; AnPont 1970.

Podobne prace

Do góry