Ocena brak

ALEKSANDER VIII, Pietro Ottoboni

Autor /Gordian Dodano /18.05.2012

ur. 22IV 1610 w Wenecji, zm. 1 II 1691 w Rzymie, Pap. od 6 X 1689. Był synem Marco Ottoboni, kanclerza Rzeczypospolitej Weneckiej; studiował prawo w Padwie; od 1630 pracował w Kurii rzym., gdzie dał się poznać jako zdolny prawnik, o czym świadczą Decisiones Sacrae Rotae Romanae coram R.P.D. Petro Otthobono, R 1657; 1652 został kardynałem, 1654 bpem Brescii; za Innocentego XI był sekretarzem Świętego Oficjum.

Jako papież załagodził spór z królem franc. Ludwikiem XIV, ustępując częściowo w sprawie—> regaliów, w zamian za co król zwrócił Stolicy Apost. zajęte uprzednio posiadłości pap. we Francji, Awinion i Venaissin.

Pod koniec życia A. nastąpiło jednak pogorszenie stosunków z Ludwikiem XIV i A. potępił 4 VIII 1690 artykuły -> gallikańskie; 7 XII 1690 potępił również 31 tez jansenistycznych ; dla Biblioteki Watykańskiej nabył znaczną część księgozbioru królowej szwedzkiej Krystyny; był dobrym administratorem Państwa Kośc, usprawnił gospodarkę, doprowadził do równowagi budżet państw.; hołdował jednak nepotyzmowi.

 

Pastor XIV 2; M. Dubruel, Le pape A. VIII el les affaires de France, RHE 15(1914) 282-302, 495-514; A. Petrucci, DBI II 215-219.

Podobne prace

Do góry