Ocena brak

ALEKSANDER Św. patriarcha Aleksandrii

Autor /Gordian Dodano /18.05.2012

zm. 18 IV 328, od 313 Następca Achillasa. Wprowadził silną dyscyplinę kośc. i energicznie bronił czystości wiary; przeciwdziałał zamieszaniu wywołanemu przez Krescencjusza w sporze o termin świętowania Wielkanocy, zwalczał schizmatycką działalność—> Melecjusza i podjął zdecydowaną walkę przeciwko—5- Ariuszowi;

po bezskutecznych usiłowaniach, by odwieść go od błędnej nauki, zwołał 320 w Aleksandrii synod, który potępił chrystologiczną naukę Ariusza i wykluczył go ze społeczności kościelnej. W miarę rozszerzania się arianizmu poza Egipt, A. wysyłał listy (wg Epifaniusza 70, por. Haer. 69, 4) do różnych bpów, informując ich o uchwałach synodu i przestrzegając przed błędami Ariusza;

do naszych czasów dochowały się tylko dwa listy okólne: do wszystkich bpów i do Aleksandra, bpa Konstantynopola (PG 18, 547-578). Ces. Konstantyn wysłał przez Hozjusza, bpa Kordo-wy wspólny list do A. i Ariusza, nawołujący do zgody; nowy synod w Aleksandrii 324 nie rozwiązał problemu ariańskiego, zajął się jedynie terminem świętowania Wielkanocy, omówił sprawę walki ze schizmą melecjańską i skłonił do uległości prezbitera Kolluta, który uzurpował sobie prawo udzielania święceń kapłańskich.

A. brał żywy udział w obradach Soboru Nic. 325, na którym rozwiązano problem postawiony przez Ariusza, upoważniono A. do powzięcia odpowiednich decyzji w sprawie Melecjusza, zalecono Kościołowi aleks. obliczanie terminu Wielkanocy i zawiadamianie o tym papieża oraz potwierdzono władzę patriarchy aleks. nad Kościołem w Egipcie, Libii i Pentapolis.

W obronie dogmatu chrystologicznego (przeciwko Ariuszowi) A., prawdopodobnie pierwszy, w oficjalnym dokumencie kośc. (list okólny do bpów) zastosował do Maryi określenie—s- Theotokos. Z jego kazań tylko jedno zachowało się w całości, inne we fragmentach (PG 18, 585-604). A. przed śmiercią naznaczył Atanazego swoim następcą. Święto u koptów 22 IV, w MartRom 26 II.

 

H. Opitz, Athanasius Werke III 1, B 1934-35; Quasten I 37-46; W. Schnee-melcher. Festschrift G. Dehn, Nk 1957, 119-143; SWP 21.

Podobne prace

Do góry