Ocena brak

ALBUM LITERACKIE. Pismo zbiorowe poświęcone dziejom i literaturze polskiej

Autor /Depsey Dodano /08.02.2012

ALBUM LITERACKIE. Pismo zbiorowe poświęcone dziejom
i literaturze polskiej, almanach, wyd. w Warszawie 1848-49 (t.
1-2) przez K.W. Wójcickiego. Obok prachist. J. Bartoszewicza,
S. Lisowskiego, W.A. Maciejowskiego, kilku szkiców Wójcickiego
zawiera utwory lit., m. in. T. Lenartowicza (scena dram.
Simara), J. Paszkowskiego, S. Pruszakowej (Duchińskiej), wykłady
z historii literatury L. Borowskiego z 1838, T. Padurry
przekł. ukr. Pieśni z wieży Konrad Wallenrod), materiały
folkloryst. O. Kolberga.

Podobne prace

Do góry