Ocena brak

Album

Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012

W staroż. Rzymie bielona tablica lub fragment
muru, na którym podawano do wiadomości
ogłoszenia; w uniwersytetach w okresie późnego
średniowiecza księga, w której rejestrowano nazwiska
profesorów, studentów, znakomitych gości; przez
analogię książeczka studencka zw. album amicorum,
zawierająca prócz tekstu pisanego inicjały, emblematy,
rysunki, malowidła, wklejane ryciny itp. - prototyp
późniejszych a. pamiątkowych (pamiętników,
imienników, suwenirów, sztambuchów);

w XIX w.
książka, na której kartach umieszczano wycinki, sylwetki,
listy, bilety, fotografie, pocztówki, znaczki
pocztowe itp.; a. nazywa się też księgi zawierające zbiory rysunków, rycin, a także publikacje o charakterze
ilustracyjnym, (niem. Album, z tac. album 'białość, biel')

Podobne prace

Do góry