Ocena brak

ALBENGA

Autor /Gordian Dodano /18.05.2012

Diec. w Ligurii, wchodząca w skład metropolii genueńskiej. Miasto A. było znane już w czasach wczesnorzym.; wg legendy założycielem stolicy biskupiej w A. miał być św. Barnaba; pierwszym znanym bpem był Quintius, który 451 podpisał list synodalny bpa Mediolanu Euzebiusza; z okresu ok. 680-884 brak informacji o bpach A.;

diecezja zajmuje 2 221 km2 i liczy 148 770 mieszk., w tym 148 584 katolików, 181 parafii, 182 księży diec. i 86 zak., 17 domów zak. męskich, 94 zakonników, 130 domów zak. żeńskich, 896 sióstr.
Do najciekawszych zabytków A. należy gotycka katedra pod wezw. św. Michała, której budowę rozpoczęto w VIII w., a nast. wielokrotnie przebudowywano; fasadę jej zdobią romańskie rzeźby oraz portal z 1672;

posiada również dzwonnicę gotycką z 1453; przy katedrze znajduje się ośmioboczne baptysterium z V w. z murami kolejno prostokątnymi lub zbliżonymi do półkola i kolumienkami w rogach głównego pomieszczenia podtrzymującymi łuki; tambur ośmioboczny, oświetlony oknami, nakryty jest kopułą; równie cennym zabytkiem budownictwa kośc. jest romański kościół S. Maria in Fontibus z X w.

 

G. Rossi, Storia della città e diocesi di A., Albenga 1870; J. Fraikin, DHGE I 13881391 ; A. Ferrua, ECat I 654656; AnPont 1970.

Podobne prace

Do góry