Ocena brak

ALBANO (miasto Albano Laziale)

Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012

Diec. podmiejska Rzymu, jedna z 6 rządzonych przez kard.-bpów do 1961, odkąd pozostawiając im tytuł diec. mianuje się bpa rezydencjalnego ; wchodzi w skład metropolii rzymskiej.

Chrześcijaństwo głoszone było w A. już w czasach apost.; pierwszym znanym bpem A. był Dionizy, uczestnik synodu w Mediolanie (355), na którym bronił Atanazego Wielkiego przeciw arianom; od XV w. bpi A. mają prawo przenoszenia się do innych diecezji podmiejskich Rzymu; A. liczy 181 400 mieszk. (katolicy), 51 parafii, 63 księży diec. i 173 zak., 48 domów zak. męskich, 75 zakonników, 124 domy zak. żeńskie, 115 sióstr.

Do ciekawych zabytków miasta należą: średniow. katedra pod wezw. św. Jana Chrzciciela, przebudowana na pocz. XVIII w. ; kościół S. Maria della Rotonda powstały z antycznego nimfeum, z freskami z XIII w. przedstawiającymi odnalezienie krzyża św. ; kościół S. Maria delia Stella z katakumbami chrzęść, z IV w.; poza tym ruiny amfiteatru rzym. oraz zamek Savellich z XIII w.

 

F. Giorni, Storia di A., R 1842; H. Leclercq.DACL I 1053-1062; J. Fraikin, DHGE I 1373-1379; A. Galieti, Contributo alla storia della diocesi suburbicana di A. Laziale, CV 1948; E. Josi, ECat I 650-653; AnPont 1970.

Podobne prace

Do góry