Ocena brak

Akumulacyjna działalność rzek

Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011

Akumulacja materiału transportowanego przez rzekę następuje w wyniku zmniejszenia prędkości płynącej wody - rzeka traci siłę nośną. Materiał osadzany przez rzekę to aluwia, które mogą być składowane w korycie lub w ujściu rzeki. W wyniku akumulacji rzecznej powstają:

mielizny korytowe - gruboziarnisty materiał tworzący podłużne nasypy, których dłuższa oś jest równoległa do kierunku prądu rzeki. Przy niskich stanach wody mogą tworzyć się wyspy aluwiame. Mielizny są stopniowo przemieszczane wzdłuż koryta rzeki.

odsypy meandrowe - mielizny powstające na wewnętrznych stronach za­koli.

mady - aluwia osadzone podczas wysokich stanów wody na najniższej terasie, tzw. terasie zalewowej. Jest to materiał drobnoziarnisty zawierający dużo substancji organicznych.

stożki napływowe - stożek rozpościerający się wachlarzowato w kierunku płynięcia rzeki, zbudowany z materiałów źle wysortowanych - różna wielkość ziaren. Powstają w miejscach załamania się spadku (tj. na granicy górnego i środkowego biegu rzeki wkraczającej z terenów górskich na obszary nizinne) oraz u ujścia dopływu do rzeki głównej, gdy ta ostatnia ma mniejszy spadek niż przyjmowany dopływ.

delta - materiał zrzucony przy ujściu rzeki do zbiornika wodnego. Delta jest stożkiem napływowym, który może powstać, gdy zbiornik nie jest zbyt głęboki oraz gdy przy ujściu nie działają silne pływy lub prądy morskie mogące usuwać nanoszony materiał. Większa część delty znajduje się pod wodą, lecz stale nadbudowywana przekracza poziom zbiornika. Osady delty na powierzchni stanowią przeszkodę dla płynących wód rzecznych, dlatego rzeka rozgałęzia się na liczne ramiona. W zagłębieniach powierzchni delty tworzą się je­ziora i rozlewiska. Delty narastają z różną prędkością - szybciej na morzach śródlądowych i jeziorach. Roczny przyrost delty mo­że dochodzić do kilkuset metrów.

W przypadku gdy rzeka wpada do morza o silnym prądzie przy­brzeżnym lub wysokich pływach, tworzy się ujście typu lejkowatego, tzw. estuarium. Estuarium rozszerza się w kierunku otwartego morza. W ujściu tego typu następuje mieszanie się wód morskich z rzecznymi.

Podobne prace

Do góry