Ocena brak

AKTY WYKONAWCZE STANOWIONE PRZEZ ORGANY ADM.

Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011

A) rozporządzenia z mocy ustawy – prezydent może wydać przy kontrasygnacie premiera, a po zebraniu się sejmu rozporządzenia muszą zostać zatwierdzone i to może mieć miejsce w okresie stanu wojennego.

B) rozporządzenia – są to akty wykonawcze i wydają je: prezydent , ministrowie, Prezes Rady Ministrów, Rada Ministrów, Przewodniczący Komitetów Badań Naukowych, wojewoda.

Rozporządzenia są to akty wykonawcze do ustawy – dlatego w ustawie musi się znajdować delegacja czyli podstawa prawna do wydania takiego rozporządzenia. Delegacja zawiera upoważnienie ustawowe i musi ono być skonkretyzowane: podmiotowo, przedmiotowo, szczegółowo.

Zakaz subdelegacji – zakaz przekazywania z jednego organu na drugi. Kolejne akty wykonawcze stanowione przez organy adm. to : akty prawa miejscowego, akty wewnętrzne takie jak zarządzenia i ustawy, akty ściśle wewnętrzne np. okólniki, wytyczne itp.

Podobne prace

Do góry