Ocena brak

Akty prawne Unii Europejskiej jako źródła prawa podatkowego

Autor /Romuald Dodano /21.12.2011

Źródłami międzynarodowego prawa finansowego są: porozumienia, umowy i konwencje międzynarodowe, akty prawne organizacji i instytucji międzynarodowych oraz prawo Wspólnot Europejskich. Katalog źródeł prawa podmiotowego obejmuje on:

-Porozumienia podwójnego opodatkowania

-Porozumienia prawne, zwalniające od uiszczenia podatków organizacje międzynarodowe pracowników i robotników z innego kraju

-Regulacji ulg podatkowych, które przysługują przedstawicielom dyplomatycznym i konsularnym

-Umowy o pomocy prawnej w dziedzinie prawa finansowego.

Umowy i porozumienia z dziedziny miedzy narodowego prawa finansowego mają charakter dwustronny lub wielostronny- konwencje wielostronne to Konwencja z Lome- reguluje współprace miedzy państwami Wspólnoty Europejskiej a ponadto pomiędzy państwami afrykańskimi arabskimi i leżącymi na Pacyfiku nordyckie i wiedeńskie. Konwencje wiedeńskie mają na celu skodyfikowane przepisów prawa podatkowego mają one wielostronny charakter a ich zasady są respektowane również przez państwa które ich nie ratyfikowały Polska respektuje postanowienia konwencji z tym że w przypadku niektórych podatków warunkiem jest przestrzeganie zasady wzajemności.

Podobne prace

Do góry