Ocena brak

AKTY PRAWNE SEJMU

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Ustawy- uchwalane zwykłą większością głosów,

Uchwały- zwykłą większością głosów.

Rezolucje- zawierają prawne wiążące wezwanie określonego organu państwowego do wskazania w rezolucji działania.

Deklaracje- zobowiązanie do określonego działania.

Apele- prawnie niewiążące wezwania do podjęcia określonych działań, zadań, inicjatyw.

Podobne prace

Do góry