Ocena brak

AKTY PRAWNE RZĄDU

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Rząd ma prawo: Inicjatywy ustawodawczej, a w jej ramach monopol w zakresie: budżetu, prowizorium budżetowe, zmiany ustawy budżetowej, ustawmy o zaciąganiu długu publicznego, ustawy o udzielaniu gwarancji finansowych przez państwo.

Rząd może: wysuwać projekty uchwał. Rozporządzenia wykonawcze. Uchwały w zakresie wykonywania swoich konstytucyjnych uprawnień.

Podobne prace

Do góry