Ocena brak

Akty prawne Prezydenta RP

Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011

  1. akty normatywne – akty zawierające normy prawne, wydawane przez Prezydenta, np. rozporządzenia, o których mowa w art. 142 K,

  2. inne akty prawne – akty, które rodzą wiążące skutki prawne po stronie swych adresatów; mogą to być skutki materialno-prawne (np. wprowadzenie stanu wyjątkowego, podpisanie ustawy, powołanie prezesa TK) lub proceduralne (np. wystąpienie z wnioskiem do TK),

  3. pozostałe akty urzędowe – akty, które nie wywołują wiążących skutków prawnych po stronie adresatów, ale dokonywane są w ramach wykonywania urzędu.

Podobne prace

Do góry