Ocena brak

Akty prawne ministrów

Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011

Minister resortowy może wydawać akty normatywne – rozporządzenia i zarządzenia (art. 149 ust. 2 K). Rozporządzenia ministra muszą odpowiadać tym samym cechom, którym odpowiadają rozporządzenia RM, tyle tylko, że upoważnienie ustawowe określa danego ministra jako organ właściwy do wydania danego rozporządzenia. Zarządzenia mają charakter wewnętrzny i w swej istocie zbliżają się do normatywnych uchwał RM (mogą być wydawane tylko na podstawie ustawy).

Rozporządzenia i zarządzenia ministra podlegają – z punktu widzenia ich konstytucyjności – kontroli TK oraz innych segmentów władzy sądowniczej. Rada Ministrów ma prawo uchylenia – na wniosek premiera – rozporządzenia lub zarządzenia ministra; uchylenie takie może nastąpić z każdego powodu.

Podobne prace

Do góry