Ocena brak

Akty prawa miejscowego (pojęcie)

Autor /Makary Dodano /25.11.2011

Przepisy prawne obowiązujące na oznaczonej części terytorium państwa a nie na całym jego obszarze i tylko wówczas gdy wydawane są przez organy samorządu terytorialnego lub terenowe organy adm. rządowej nazywamy aktami prawa miejscowego. Do aktów takiego typu nie zaliczamy przepisów wydawanych przez organy samorządu specjalnego skierowane do określonych członków takich samorządów (np. samorząd lekarski do lekarzy) gdyż nie mają one mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Do aktów prawa miejscowego nie można również zaliczyć aktów wydawanych przez organy centralne a dotyczące określonego terytorium. Akty prawa miejscowego są aktami powszechnie obowiązującymi (czyli dotyczą wszystkich mieszkańców oraz podmioty znajdujące się pod działaniem tych organów stanowiących takie normy prawne), istnieje możliwość normowania postępowania (sposobu zachowania się), do wydawania takich aktów niezbędne jest upoważnienie ustawowe, sposób ich ogłaszania jest ściśle określony.

Najważniejszą cechą odróżniającą przepisy prawa miejscowego od przepisów powszechnie obowiązujących jest lokalny charakter miejsca obowiązywania tych norm, gdyż nie obowiązują one poza obszarem na jakim zostały określone, w zależności od zasięgu mogą obejmować województwo, powiat lub gminę.

Podobne prace

Do góry