Ocena brak

Akty prawa miejscowego (klasyfikacja terenowych źródeł prawa)

Autor /Makary Dodano /25.11.2011

Wszystkie terenowe przepisy prawne są przepisami, które są hierarchicznie usytuowane niżej niż normy prawne ogólne i od tych norm są takie przepisy zależne. Ich hierarchiczność polega na tym, że tworzenie norm niższego rzędu jest ograniczona normami wyższego rzędu i one (normy wyższego rzędu) określają przedmiot, zakres i sposób uregulowania norm niższego rzędu.

Przepis nadrzędny może swą treścią nadać kompetencje do wydania przez organ stanowiący przepis niższego rzędu do uregulowania samego wykonania danej kwestii regulowanej tym przepisem jak również może on upoważnić organ niższy do samodzielnego regulowania stosunków w ramach tego upoważnienia. Sposób upoważnienia do wydania norm terenowych źródeł prawa może być szczegółowy lub generalny (tzw. ogólna norma kompetencyjna). Według takiego podziału przepisy tworzone przez organy terenowe mogą być:

1.przepisami wydanymi przez organy samorządu terytorialnego,

2.przepisami wydanymi przez terenowe organy adm. rządowej,

3.przepisami mającymi charakter samoistnych norm w ramach upoważnień ustawowych,

4.przepisami wykonawczymi.

Podobne prace

Do góry