Ocena brak

Akty prawa miejscowego (cechy i znaczenie terenowych źródeł prawa)

Autor /Makary Dodano /25.11.2011

Terenowe przepisy prawne powszechnie obowiązujące charakteryzują się możliwością normowania postępowania wszystkich kategorii adresatów, niezbędnością wyraźnego upoważnienia ustawowego do ich wydania oraz obowiązkiem ogłoszenia ich zgodnego z prawem.

Przez powszechność obowiązywania należy rozumieć prawną możliwość regulowania praw i obowiązków wszystkich adresatów na terenie działania określonego szczebla samorządowego bądź terenowej adm., rządowej, adresatami tego prawa mogą być obywatele, organy państwowe organy państwowe i organizacje społeczne.

Terenowe akty prawa mogą obowiązywać na określonym takim aktem terenie, uchwała jednej gminy nie obowiązuje na terenie sąsiednim gdyż nie została tam uchwalona.

Podobne prace

Do góry