Ocena brak

AKTY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO I PRAWA EUROPEJSKIEGO JAKO ŻRÓDŁA PRAWA FINANSOWEGO

Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011

Źródłami międzynarodowego prawa finansowego są : porozumienia, umowy i konwencje międzynarodowe, akty prawne organizacji i instytucji międzynarodowych oraz prawo Wspólnot Europejskich. Katalog źródeł prawa podmiotowego obejmuje on:

1. Porozumienia podwójnego opodatkowania

2. Porozumienia prawne, zwalniające od uiszczenia podatków organizacje międzynarodowe pracowników i robotników z innego kraju

3. Regulacji ulg podatkowych, które przysługują przedstawicielom dyplomatycznym i konsularnym

4. Umowy o pomocy prawnej w dziedzinie prawa finansowego.

Umowy i porozumienia z dziedziny miedzy narodowego prawa finansowego mają charakter dwustronny lub wielostronny- konwencje wielostronne to Konwencja z Lome(reguluje współprace miedzy państwami Wspólnoty Europejskiej a ponadto pomiędzy państwami afrykańskimi arabskimi i leżącymi na Pacyfiku nordyckie i wiedeńskie. Konwencje wiedeńskie mają na celu skodyfikowane przepisów prawa podatkowego mają one wielostronny charakter a ich zasady są respektowane również przez państwa które ich nie ratyfikowały Polska respektuje postanowienia konwencji z tym że w przypadku niektórych podatków warunkiem jest przestrzeganie zasady wzajemności. Najliczniejszą grupę umów dwustronnych międzynarodowych umów finansowych dotyczy unikania podwójnego opodatkowania min z Albanią Australia Bangladeszem.

Podobne prace

Do góry