Ocena brak

Akty planowania

Autor /Makary Dodano /25.11.2011

Akty planowania z różnych przyczyn nie zawsze możemy zakwalifikować do aktów normatywnych. Są nimi plany, programy, akty budżetowe oraz akty ustalające normy techniczne. Wg doktryny prawa niemieckiego normy planu mają charakter:

-informacyjny, zawierają pewne dane bądź programy służące organom adm. publicznej i obywatelom do podejmowania istotnych działań;

-imperatywny, wiążą prawnie adresatów tych norm;

-to takie, które swą treścią mogą przyczynić się do pożądanego przez twórcę tej normy zachowania się adresatów takiej normy.

Plany mogą przybierać różne formy, nie wyłączając charakteru ustawy, o czym może świadczyć istnienie Ustawy Budżetowej na dany rok kalendarzowy. Kolejną cechą aktów planowania jest szczebel ich tworzenia i tak mogą być akty centralne i lokalne, różnica pomiędzy nimi dotyczy treści tych aktów.

Szczególną rolę w procesie administrowania oraz podejmowania ważnych decyzji przez organy adm. są plany zagospodarowania przestrzennego, które odznaczają się zarówno cechą generalności, jak i konkretności, stanowią one podstawę do wydawania decyzji adm., a nie zastosowanie się do zawartych w nich ustaleń powoduje nieważność decyzji wydanej sprzecznie z jej brzmieniem.

Podobne prace

Do góry