Ocena brak

Akty administracyjne i ich podział

Autor /barbara Dodano /26.03.2011

 

Działalność organów administracji państwowej polega w dużej mierze na wydawaniu decyzji załatwiających różne konkretne sprawy, należące do kompetencji danego organu. Decyzje te nazywamy aktami administracyjnymi.

Akt administracyjny to jednostronne władcze wyrażenie woli organu administracji państwowej, załatwiające konkretną sprawę i skierowanie do oznaczonego adresata.

Cechy aktu administracyjnego:

  1. Jest wydany przez organ administracji państwowej

  2. Przy wydawaniu organ państwowy korzysta z posiadanych uprawnień władczych (imperium)

  3. Nakłada na adresata określone obowiązki lub przyznaje mu odpowiednie uprawnienia, powodując powstanie, zmianę lub zniesienie stosunku prawnego.

Akt administracyjny jest więc zdarzeniem prawnym.

Podział aktów administracyjnych:

  1. Zewnętrzne – zaliczamy do nich te akty, które organ administracji państwowej kieruje do innego adresata niż podległy organ administracyjny.

  2. Wewnętrzne – to akty kierowane przez organ administracyjny (nadrzędny) do innego organu administracyjnego.

  3. Deklaratywne – ustala w sposób wiążący, że w danej sytuacji wynikają z ustawy dla adresata obowiązki i prawa, sam jednak tych obowiązków i praw nie tworzy.

  4. Konstytutywne – tworzy on, zmienia lub uchyla stosunki prawne.

  5. Pozytywne – to akt załatwiający sprawę zgodnie z przedstawionym wnioskiem

  6. Negatywne – to akt, który odmawia całkowicie lub częściowo żądaniu strony.

 

Podobne prace

Do góry