Ocena brak

Akt administracyjny w prawie bankowym

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

Art. 11.1 Zezwolenia, upoważnienia, zgody i decyzje Komisji Nadzoru Bankowego i Prezesa NBP mają moc ostatecznych decyzji administracyjnych.

2.Przy wydawaniu zezwoleń, upoważnień, zgód, i decyzji, o których mowa wyżej stosuje

się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

3.Zezwolenia, upoważnienia, zgody i decyzje, o których mowa w ust. 1 dotyczą jedynie jednostek organizacyjnych prowadzących działalność bankową.

4.O ile ustawa nie stanowi inaczej termin na wydanie opinii, o których w ustawie mowa wynosi 30 dni.

Podobne prace

Do góry