Ocena brak

Akt administracyjny (utrata mocy obowiązującej)

Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011

Akt administracyjny może utracić moc w skutek:

1) zrzeczenia się- dotyczy to tylko aktów, na podstawie których strony nabywają prawa; nie można zrzekać się obowiązków prawnych,

2) zasadniczej zmiany okoliczności faktycznych, jak np. w przypadku śmierci osoby uprawnionej, gdy chodzi o uprawnienia o charakterze osobistym,

3) uchylenie przez właściwy organ w przypadkach przewidzianych przez prawo,

4) zmiany charakteru aktu w przypadkach przez prawo przewidzianych,

5) z innej przyczyny przewidzianej prawem.

Podobne prace

Do góry