Ocena brak

Akt administracyjny a wyrok sądowy

Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011

Różnice między aktem adm. a wyrokiem sądowym:

  • wyrok rozstrzyga w sposób wiążący i ostateczny spór prawny w interesie porządku prawnego.

Akt adm. jest skierowaną na przyszłość formą działania adm. publicznej.

  • Sąd rozstrzyga jako bezstronny i neutralny organ spór prawny między dwiema stronami. Org. Adm. pub. rozstrzyga w drodze aktu adm. o powierzonej mu sprawie adm. i jest jednocześnie org rozstrzygającym i jedną ze stron.

  • Wyrok jest rozstrzygnięciem prawnym, natomiast akt adm. jest zdeterminowany-w ramach prawa-przez celowość działania adm, konieczność osiągnięcia założonych celów.

  • Sąd działa tylko na wniosek, a org. adm. może działać z urzędu.

Podobne prace

Do góry