Ocena brak

Aksjologiczne, społeczne i formalnoprawne uwarunkowania dysfunkcji

Autor /bob Dodano /12.04.2011

Aksjologiczne

wartości nie maja odzwierciedlenia w prawie pozytywnym

• rozbieżności między wewnątrz systemu prawnego w zakresie chronionych wartości

• brak spójnego systemu aksjologicznego w zakresie danej regulacji( sprzeczność aksjologiczna)

Społeczne

• jakiś stopień dezaprobaty dla konkretnych rozwiązań

• krytyczne nastawienie do prawa( czunnik warunkujący dysfunkcjonalność)

• dezaprobata ma charakter zgeneralizowany, przenosi się z konkretnej instytucji na całe prawo

Formalnoprawne

• Z zakresu polityki legislacyjnej-zbyt szybkie zmiany,                                          

-brak stabilności,                                                      

-polityka o charakterze instrumentalnym                                                      

-reguluje się ad hoc w pośpiechu i fragmentarycznie                                                      

-kierowanie się potrzebą doraźną                                                      

-szeroki obszar uregulowań pozakodeksowych                                                      

-brak regulacji kodeksowej                                                      

-systemowe widzenie w polityce legislacyjnej

- brak sprzeczności w ramach danego aktu normatywnego                                                     

-wadliwa polityka

hipertrofia przepisów prawnych nadmierna ilość przechodzi w stan braku normatywności

technika legislacyjna, język i klarowność przepisu prawnego

Podobne prace

Do góry