Ocena brak

„Aksamitna rewolucja” – pojęcie, wyznaczniki, skutki

Autor /Remigiusz767 Dodano /06.01.2012

 • sama nazwa „aksamitna rewolucja” pchodzi od jej charakteru, który jak na rewolucję był wyjątkowo łagodny i bezkrwawy

 • można jej używać generalnie do określania wydażeń w europie wschodniej ( no może z wyjątkiem Rumuni ) i pokojowego zrzucania jażma radzieckiego.

 • Jak i również ujęcie szczegółowe, które dotyczy wydażeń w Czechosłowacji:

 • Jeśli przyjąć, że rewolucja w Polsce trwała od powstania „Solidarności” w 1980 roku, to zakończyła się sukcesem po 10 latach. Na Węgrzech trwało to 10 miesięcy, a w Czechosłowacji niewiele ponad 10 dni.(17-27.11.89) Przebieg rewolucji w Pradze miał nieco inny charakter, chociażby dlatego, że zmiany ustrojowe nie pociągnęły za sobą kryzysu gospodarczego jak to miało miejsce na Węgrzech, a szczególnie w Polsce.

 • Zaczęła się 17.11.89r – demonstracja w 50 rocznicę zamordowanego przez hitlerowców Jana Opletala, milicja zagrodziła protestującym drogę i mimo, że obdarowali oni funkcjonariuszy kwiatami, cała demonstracja została brutalnie spacyfikowana

 • 19.11.89 – Havel powołał do życia Forum Obywatelskie, które miało odegrać podobną rolę jak polska solidarność. Forum żądało ustąpienia czołowych komunistycznych działaczy. ( Na Słowacji organizacjaSpołeczeństwo Przeciw Przemocy” )

 • 20.11.89 – 200 tyś demonstracja na placu Wacława, żądania legalizacji Forum, ustąpienia skompromitowanych osób, swobód obywatelskich

 • 27.11.89 – strajk generalny, tłum żąda wolnych wyborów.

 • 07.12.89 – Prezydent Gustav Husak dymisjonuje premiera Adamca i desygnuje nowego premiera Mariána Čalfę, który jest bardziej skłonny do ustępstw.

 • 10.12.89 – prezydent zatwierdza nowy rząd i podaje się do dymisji, na nowego prezydenta bez wyboru, zostaje przeforsowany przez opozycje Vaclav Havel 29.12.89.

 • w 1991r, przewidziane było wycofanie wojsk radzieckich

 • Aksamitnej Rewolucji można powiedzieć, że „sprzyjał” Gorbaczow. Podczas jego wizyty w Pradze w 1987r Gorbaczow dał do zrozumienia nie ustępliwemu premierowi Adamcowi że sympatyzuje raczej z Havlem niż z nim.

 • Aksamitna Rewolucja była następstwem wydarzeń w Polsce, na Węgrzech i w Berlinie.

 • Przykrą konsekwencją Aksamitnej Rewolucji i odzyskania niezależności był rozpad na Czechy i Słowację, było to efektem wysuwania zbyt daleko idących żądań przez przywódzcę Słowaków - Vladimira Meciara najpierw komunisty, później nacjonalisty.

Do góry