Ocena brak

Akredytywa pieniężna

Autor /Urban Dodano /20.12.2011

Akredytywa pieniężna służy do uzyskania przez beneficjenta akredytywy środków pieniężnych od wskazanego w jej treści banku.

Jest to dokument w którym bank oferujący akredytywę upoważnia inny bank do korzystania wypłat na rzecz beneficjenta, na ustalonych w treści akredytywy warunkach i zobowiązuje się do zwrotu kwot wypłaconych beneficjentowi. Akredytywa pieniężna otwierana jest na zlecenie beneficjenta lub osoby trzeciej. Kwotę określoną w akredytywie można wypłacić tylko we wskazanym banku. Akredytywa ta w praktyce jest mało stosowana, częściej stosowane są czeki podróżnicze i karty płatnicze.

Podobne prace

Do góry