Ocena brak

Akredytywa dokumentowa

Autor /Urban Dodano /20.12.2011

Akredytywa dokumentowa jest pisemnym zobowiązaniem banku otwierającego akredytywę wobec beneficjenta do zapłaty na jego rzecz ustalonej kwoty pieniężnej, po spełnieniu przez niego określonych w dokumencie akredytywy warunków.

Otwarcie akredytywy następuje na zlecenie klienta banku. Przyjęcie przez bank zlecenia następuje w formie umowy. W umowie tej bank zobowiązuje się do dokonania zapłaty osobie wskazanej za wykonanie przez nią na rzecz zleceniodawcy świadczenia po przedstawieniu określonych dokumentów. Oświadczenie o otwarciu akredytywy powinno być złożone na piśmie i zawierać zleceniodawcę i beneficjenta, musi być ustalona kwota, waluta i termin jej ważności.

Podobne prace

Do góry