Ocena brak

Akcyza a konkurencyjność polskiego piwa

Autor /Maria Dodano /12.04.2011

 

Problem podatku akcyzowego jest również bardzo istotny w kontekście starań Polski o uzyskanie członkostwa w Unii Europejskiej. O zakresie i skali spodziewanych zmian trudno orzekać teraz, gdyż Polska nie opracowała jeszcze stanowiska negocjacyjnego w zakresie rolnych produktów przetworzonych (m. in. branży piwowarskiej).

Obecnie interesy polskich producentów piwa chronione są wysokimi cłami na piwo importowane. Cło na piwo importowane do Polski z obszaru Unii Europejskiej, nakładane "zamiast akcyzy", wynosi 6% wartości celnej, a więc wartości piwa i kosztów transportu do granicy (lub też 0,05 x kurs 1 euro x ilość hl w transporcie). W chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej zniesione zostaną bariery celne. Piwo produkowane w Polsce będzie obłożone polską akcyzą zgodną z miejscem sprzedaży piwa. Piwo produkowane w Unii Europejskiej obłożone będzie akcyzą obowiązującą w kraju producenta, bowiem obowiązek podatkowy zawiązuje się w chwili opuszczenia zakładu przez produkt.

Zwrócić zatem należy uwagę na dysproporcję w wysokości podatku akcyzowego w Polsce i w innych krajach. Podatek ten w dużym stopniu przesądzi o konkurencyjności cenowej polskiego piwa wobec piw produkcji zagranicznej. Od wymiaru akcyzy zależeć zatem będzie kondycja branży piwowarskiej w Polsce oraz sytuacja materialna tysięcy polskich rodzin związanych z branżą piwowarską.

Podobne prace

Do góry