Ocena brak

Akceptylacja i stypulacja akwiliańska

Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011

Akceptylacja była to forma zwolnienia z zobowiązania kontraktów literalnych i werbalnych – przez odpowiedź na pytanie dłużnika (czy otrzymałeś co ci przyrzekłem?)lub zapisanie sumy po stronie przychodów (niezależnie czy faktycznie świadczenie spełniono).

Stypulacja Akwiliańska – konstrukcja stworzona przez prawnika Aquiliusa Gallusa mająca na celu zwrócenie kilku długów z różnych interesów jednemu wierzycielowi, łączono je w jeden dług stypulacyjny umarzany jedną akceptylacją.

Umorzenie zobowiązania mogło nastąpić w myśl zasady contrarius actus przez czynność odwrotną (consensus przez dissensus), o ile żadna ze stron nie wypełniła jeszcze świadczenia.

Podobne prace

Do góry